Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

Na podstawie pkt. 8 i 10 rozdziału II regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się w dniu 20 września 2017 r. (środa) o godz. 15.15 w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71A (II piętro sala konferencyjna).

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
2. Projekt Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2018 r.
3. Oferta szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dialog motywacyjny.
4. Sprawy różne.« POWRÓT