Informacja w sprawie limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dzień 25.02.2019 r.

Według stanu na dzień 25.02.2019 r. z ustalonych - uchwałą Nr XLVII/585/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 29 czerwca 2018 r., poz. 2931) - maksymalnych liczb zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych wydano następującą liczbę zezwoleń:

z liczby 195 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz na piwo wydano 184,
z liczby 145 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) wydano 138,
z liczby 145 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu wydano 138.

Z ustalonej maksymalnej liczby 145 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydano 121.

Z ustalonej maksymalnej liczby 340 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydano 339.« POWRÓT