Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

Na podstawie rozdziału II regulaminu pkt. 8 i 10 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się w dniu 21 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 15.30 w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71A (II piętro sala konferencyjna).

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
2. Wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach o zwiększenie planu wydatków na kontynuację zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.
3. Wniosek firmy Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Białymstoku Biuro Reklamy w Suwałkach o zakup komiksu, który ma na celu budowanie świadomości zagrożenia oraz edukacji rodziców i młodzieży.
4. Oferta Centrum Działań Profilaktycznych na przeprowadzenie diagnozy problemów i zagrożeń społecznych wśród uczniów suwalskich szkół.
5. Propozycja zorganizowania stacjonarnego szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych.
6. Propozycja zorganizowania stacjonarnego szkolenia dla członków MKRPA pt. "administracyjno - prawne aspekty działania komisji" lub "dialog motywujący w KRPA".
7.Sprawy różne.« POWRÓT