Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

Na podstawie rozdziału II regulaminu pkt. 8 i 10 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 16.30 w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71A (II piętro sala konferencyjna).

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
2. Oferta Centrum Działań Profilaktycznych na przeprowadzenie diagnozy problemów i zagrożeń społecznych wśród uczniów suwalskich szkół.
3. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach za 2018 r.
4. Wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego nr 1 w Suwałkach o zwiększenie planów wydatków na sfinansowanie jednorazowych biletów na spektakl profilaktyczny pt. "W PODZIEMIACH METRA - DRZAZGI" w wykonaniu Teatru Zwierciadło z Łodzi.
5. Sprawy różne.« POWRÓT