Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

Na podstawie rozdziału II regulaminu pkt. 8 i 10 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 15.30 w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71A (II piętro sala konferencyjna).

Tematem posiedzenia będzie:
1. Prezentacja 30 - sekundowego spotu informacyjno - edukacyjnego dotyczącego ryzyka szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych, mieszczących się w kategorii narkotyków i tzw. dopalaczy.
2. Zaopiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
3. Oferta Centrum Działań Profilaktycznych na przeprowadzenie diagnozy problemów i zagrożeń społecznych wśród uczniów suwalskich szkół.
4. Uzupełniony wniosek I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach na realizację programu profilaktycznego NOE.
5. Sprawy różne.« POWRÓT