Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

Na podstawie rozdziału II regulaminu pkt. 8 i 10 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 15:30 w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
2. Wniosek Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach o zwiększenie planu wydatków na realizację programu pn. "Szkolna Interwencja Profilaktyczna".
3. Sprawy różne.« POWRÓT