Jak sobie pomóc?

1. Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych

 Osoba reprezentująca jednostkę: Marzena Burzycka - kierownik Ośrodka http://www.osrodek.suwalki.pl
e-mail: spoldzielnia.perspektywa@wp.pl

1. Pogotowie dla Osób Nietrzeźwych – czynne całą dobę.  tel. (87) 566 34 19

2. Administracja  tel. (87) 563 00 83, godz. 800 - 1500; ul. Sportowa 24, 16-400 Suwałki

3.    Punkt konsultacyjny; ul. T. Noniewicza 91

wtorek

godz. 8.00-12.00

porady prawnicze 

środa

godz. 15.15-17.15

porady psychologiczne, konsultacje dotyczące uzależnień i przemocy w rodzinie

czwartek

godz. 15.30-17.30

4.     Telefon zaufania: 800 137 200

poniedziałek

7.00-10.00

17.00-20.00

wtorek

7.00-10.00

17.00-20.00

środa

12.00-15.00

17.00-20.00

czwartek

7.00-10.00

17.00-20.00

piątek

7.00-10.00

17.00-20.00

Charakterystyka obiektu: Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych jest czynny całą dobę. W skład Ośrodka wchodzą: Pogotowie dla Osób Nietrzeźwych oraz Noclegownia, Punkt Konsultacyjny, Telefon Zaufania. Prowadzone jest wsparcie motywacyjno-terapeutyczne, duchowe.

  Pomoc udzielana jest osobom z terenu Miasta Suwałki: w stanie nietrzeźwości, bezdomnym, wykluczonym społecznie, uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, uwikłanym w przemoc w rodzinie

Pogotowie dla Osób Nietrzeźwych dysponuje 20 łóżkami, posiada wyodrębnione pomieszczenia dla: mężczyzn, kobiet, nieletnich, izolatkę.

Ośrodek współdziała z właściwymi komisjami ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, poradniami odwykowymi, Szpitalem Wojewódzkim, Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom.

 

2. Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów ,,FILAR", ul. Kościuszki 71, 16 - 400 Suwałki, tel.609-208-371 lub 530-750-070

 • zajęcia grupowe dla osób współuzależnionych odbywają się w poniedziałki w godz. 18.00-20.00 zgodznie z grafikiem: marzec-19,26; kwiecień-9,16,23,30; maj-7,21,28; czerwiec-4,11,18; wrzesień-10,17; październik-8,15,22; listopad-12,19,26; grudzień-3
 • Dyżur psychologa odbywa się w poniedziałek w godz. 16.00-18.00 zgodnie z grafikiem:  marzec-19; kwiecień-9,16,23,23; maj-7,21,28; czerwiec-4,11,18; wrzesień-10,17; październik-8,15,22; listopad-12,19,26; grudzień 3
 • zajęcia indywidualne dla osób doświadczających przemocy odbywajają się w każdy czwartek w godz. 16.00-18.00 
 • zajęcia socjoterapeutyczne (2 grupy) dla dzieci i młodzieży - piątek 18.00-20.00

3. Suwalskie Stowarzyszenie "WYBÓR" z siedzibą w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, II piętro,  16-400 Suwałki, tel. 506-223-424 od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-18.00

 • indywidualna psychoterapia DDA odbywa się w każdy czwartek w godz. 17.30-19.30 i piątek w godz. 15.10-17.10
 • konsultacje i porady indywidualne dla osób uwikłanych w przemoc odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 18.00-20.00
 • telefoniczne konsultacje terapeuty ds. uzależnień i problematyki przemocy w rodzinie (tel. 506-223-424) - każdy czwartek w godz. 17.00-18.00

4. Fundacja EGO, ul. Noniewicza 91, 16 -400 Suwałki, tel. 535-032-190

 • dyżur terapeuty rodzinnego - poniedziałek i czwartek w godz. 16.00-19.00 lokal nr 12-13
 • dyżur pedagoga -  wtorek w godz. 16.00-19.00 lokal nr 12-13
 • dyżur psychoterapeuty/terapeuty uzależnień  - środa w godz. 16.00-19.00 lokal nr 12-13
 • dyżur psychologa ds. młodzieży - poniedziałek w godz. 16.00-19.00 i czwartek 16.00-19.00 lokal nr 12-13
 • dyżur psychiatry - piątek w godz. 16.00-19.00 lokal nr 12-13

5. Dział Pomocy Kryzysowej, ul. Filipowska 20 B, 16 -400 Suwałki, tel. 87 565-28-91

 • Poradnictwo socjalne - poniedziałek - piątek 7.30-15.30,
 • poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy - poniedziałek - piątek 7.30-15.30,
 • poradnictwo i konsultacje psychologiczne -  poniedziałek 7.30-17:30; wtorek 11.30-17.00; środa 11.30-17.00; czwartek 7.30-9.30 i 11.30-15.30; piątek 7.30-9.30 i 11.30-15.30
 • grupa wsparcia dla uwikłanych w problemy przemocy w rodzinie - wtorek 17.00-19.00,
 • poradnictwo prawne - wtorek i czwartek 15.30-17.30,
 • terapia interwencyjna - sesje ustalane indywidualnie z psychologiem - poniedziałek - piątek

6. Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Suwałki

 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach, ul. Kościuszki 71
  • Poniedziałek -  piątek 8.00-16.00
 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach - Dziale Pomocy Kryzysowej, ul. Filipowska 20B
  • Poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 7.30-11.30; środa 15.30-19.30            

7.  Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne na terenie Miasta Suwałk w 2018 r.

 

Miejsce udzielanych porad, telefon

Rodzaj porady

Dni i godziny przyjęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Pątek

Poradnia Rodzinna Fundacji EGO – Centrum Ochrony Dziecka

ul. Noniewicza 91 lok. 9,12,13

tel. 535- 032-190

fundacja@fundacjaego.pl

Terapeuta rodzinny

16.00-19.00

-----

-----

16.00-19.00

-----

Pedagog

-----

16.00-19.00

-----

-----

-----

Psychoterapeuta/terapeuta uzależnień

-----

-----

16.00-19.00

-----

-----

Psycholog ds. młodzieży

16.00-19.00

-----

-----

16.00-19.00

-----

Psychiatra

-----

-----

-----

-----

16.00-19.00

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Nowomiejska 10

tel. 87- 566- 41- 49

      87 -567- 00 -67

Poradnictwo rodzinne*

16.00-18.00

15.30-18.30

08.00-10.00

14.00-16.00

14.00-18.00

-----

Poradnictwo psychologiczne*

16.00-18.00

11.00-13.00

16.00-19.00

08.00-11.00

14.00-18.00

 

13.00-14.00

Stowarzyszenie Integracji Społecznej Alternatywa

ul. Filipowska 20

tel. 87- 565 -28 -91

 

Terapia rodzin

Pn. „Rodzina dobrych relacji” będzie realizowana w okresie od marca
do października 2018 r.

Sesje ustalane indywidualnie
z psychologiem

Sesje ustalane indywidualnie
z psychologiem

Sesje ustalane indywidualnie
z psychologiem

Sesje ustalane indywidualnie
z psychologiem

Sesje ustalane indywidualnie
z psychologiem

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Pomocy Kryzysowej

ul. Filipowska 20B

tel. 87- 565- 28- 91

Poradnictwo socjalne

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

Poradnictwo i konsultacje psychologiczne

07.30-17.30

11.30-17.00

11.30-17.00

07.30-09.30

11.30-15.30

07.30-09.30

11.30-15.30

Poradnictwo prawne

-----

15.30-17.30

-----

15.30-17.30

-----

Grupa wsparcia dla osób uwikłanych w problemy przemocy w rodzinie

-----

17.00-19.00

-----

-----

-----

Terapia interwencyjna

 

 

Sesje ustalane indywidualnie
z sychologiem

Sesje ustalane indywidualnie
z psychologiem

Sesje ustalane indywidualnie
z psychologiem

Sesje ustalane indywidualnie
z psychologiem

Sesje ustalane indywidualnie
z psychologiem

Pomoc psychologiczna
w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową 7 dni w tygodniu

 

całodobowo

 

całodobowo

 

całodobowo

 

całodobowo

 

całodobowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach Dział Pieczy Zastępczej

ul. Filipowska 20

tel. 87- 562- 89-70 w. 940

pok. 32 

Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin zastępczych i ich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz pełnoletnich wychowanków podlegających procesowi usamodzielniania po opuszczeniu pieczy zastępczej

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

Poradnictwo socjalne udzielane w ramach dyżuru pracownika socjalnego

09.00-17.00

--------

--------

--------

 

--------

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

ul. Noniewicza 91

tel./fax. 87- 565 -02- 58

kom. 883- 240 -678  

Osoba pierwszego kontaktu

12.00-20.00

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-16.00

Prawnik**

16.00-19.00

10.00-12.00

09.30-12.00

09.30-12.00

08.00-12.00

Psycholog**

 

-----

16.00-20.00

-----

-----

13.00-17.00

Poradnia Psychologiczna

ul. Szpitalna 62

tel. 87-562- 64- 56

w godz. 08.00-14.00

tel. 87-562-64-00

Porady psychologiczne

 

 

15.00-18.10

08.00-15.00

09.00-21.00

08.00-15.05

08.00-12.00

Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu, ul. Szpitalna 62

tel. 87- 562- 64- 70

w godz. 08.00-14.00

tel. 87-562-64-00

Sesja psychoterapii indywidualnej i grupowej

07.30-20.00

07.30-20.00

07.30-20.00

07.00-19.35

07.30-19.35

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji  Psychoaktywnych

ul. Szpitalna 62

tel. 87- 562- 64 -70

w godz. 08.00-14.00

tel. 87-562-64-00

Sesja psychoterapii indywidualnej i grupowej

07.30-20.00

07.30-20.00

07.30-20.00

07.30-19.35

07.30-19.35

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych

ul. Szpitalna 62

tel. 087 562 64 71

Porady psychologiczne

11.30-20.00

07.30-15.00

07.30-15.00

07.30-20.00

14.00-20.00

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Noniewicza 71 A, pok. 117

tel. 87 563 56 01 

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

 

Procedura Niebieskiej Karty

 

 

08.00-16.00

 

 

07.30-15.30

 

 

07.30-15.30

 

 

07.30-15.30

 

 

07.30-15.30

Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR”

ul. Kościuszki 71,
II piętro

Dodatkowe informacje
od PN. – PT. 16.00-18.00

tel. 506- 223- 424

 

 

 

Indywidualna psychoterapia DDA

tel. 792-187-837-poniedziałek

tel. 505-024-679-czwartek

17.30-19-30

         -----

-----

       15.10-17.10   

         -----

Konsultacje i porady indywidualne dla osób uwikłanych w przemocy

18.00-20.00

------

------

------

------

Telefoniczne konsultacje terapeuty ds. uzależnień
i problematyki przemocy
w rodzinie

tel. 506-223-424

------

------

------

      17.00-18.00

------

Telefon zaufania Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach

87-564-12-60

-----

-----

-----

-----

------

-----

Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „FILAR”

ul. Kościuszki 71

tel. 609-208-371

 

 

 

 

 

 

Dyżury psychologa

Zgodnie z poniższym grafikiem

Marzec -  19

Kwiecień -  9,16,23,30

Maj – 7,21,28

Czerwiec -  4,11,18

Wrzesień -  10,17

Październik – 8,15,22

Listopad – 12,19,26

Grudzień - 3

16.00-18.00

-----

-------

-----

-----

Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „FILAR”

ul. Kościuszki 71

tel. 530-750-070

Dyżury specjalisty ds. przemocy w rodzinie

 

-----

-----

-----

 

 

16.00-18.00

 

-----

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,

ul. Filipowska 20B w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dział Pomocy Kryzysowej

Porad prawnych udziela radca prawny

7.30-11.30

7.30-11.30

15.30-19.30

7.30-11.30

7.30-11.30

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w siedzibie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych
ul. Kościuszki 71

Porad prawnych udziela radca prawny

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w siedzibie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych
ul. Kościuszki 71

Porad prawnych udziela adwokat

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

Spółdzielnia Socjalna PERSPEKTYWA

ul. Sportowa 24

Telefon zaufania:
 800-137-200

Porady dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii i uwikłanym
w przemoc w rodzinie

7.00-10.00

17.00-20.00

7.00-10.00

7.00-20.00

12.00-15.00

17.00-20.00

7.00-10.00

17.00-20.00

7.00-10.00

17.00-20.00

Punkt Konsultacyjny
ul. Noniewicza 91

Porady psychologiczne, konsultacyjne dotyczące uzależnień i przemocy
w rodzinie

-----

-----

15.15-17.15

15.30-17.30

-----

 

 

 

 

* Obowiązuje telefoniczne umawianie wizyt.

 

** Podane godziny prawników i psychologów są orientacyjne – zależne są od osób chętnych skorzystania z porady, umówionych przez osobę
pierwszego kontaktu. Mogą ulegać zmianie w zależności od zapotrzebowania osób pokrzywdzonych.