Jak sobie pomóc?

1. Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych

 Osoba reprezentująca jednostkę: Marzena Burzycka - kierownik Ośrodka http://www.osrodek.suwalki.pl
e-mail: spoldzielnia.perspektywa@wp.pl

1. Pogotowie dla Osób Nietrzeźwych – czynne całą dobę.  tel. (87) 566 34 19

2. Administracja  tel. (87) 563 00 83, godz. 800 - 1500; ul. Sportowa 24, 16-400 Suwałki

3.    Punkt konsultacyjny; ul. T. Noniewicza 91

wtorek

godz. 8.00-12.00

porady prawnicze 

środa

godz. 15.15-17.15

porady psychologiczne, konsultacje dotyczące uzależnień i przemocy w rodzinie

czwartek

godz. 15.30-17.30

4.     Telefon zaufania: 800 137 200

poniedziałek

7.00-10.00

17.00-20.00

wtorek

7.00-10.00

17.00-20.00

środa

12.00-15.00

17.00-20.00

czwartek

7.00-10.00

17.00-20.00

piątek

7.00-10.00

17.00-20.00

Charakterystyka obiektu: Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych jest czynny całą dobę. W skład Ośrodka wchodzą: Pogotowie dla Osób Nietrzeźwych oraz Noclegownia, Punkt Konsultacyjny, Telefon Zaufania. Prowadzone jest wsparcie motywacyjno-terapeutyczne, duchowe.

  Pomoc udzielana jest osobom z terenu Miasta Suwałki: w stanie nietrzeźwości, bezdomnym, wykluczonym społecznie, uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, uwikłanym w przemoc w rodzinie

Pogotowie dla Osób Nietrzeźwych dysponuje 20 łóżkami, posiada wyodrębnione pomieszczenia dla: mężczyzn, kobiet, nieletnich, izolatkę.

Ośrodek współdziała z właściwymi komisjami ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, poradniami odwykowymi, Szpitalem Wojewódzkim, Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom.

 

2. Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów ,,FILAR", ul. Kościuszki 71, 16 - 400 Suwałki, tel. 87 565 12 92

 • zajęcia grupowe dla osób współuzależnionych odbywają się w środy w godz. 18.00-20.00 zgodznie z grafikiem: luty-1,15, marzec-1,15,29, kwiecień-12,26, maj-17,31, czerwiec-14,28, wrzesień-06,20, październik-4,18, listopad-8,22
 • Dyżur psychologa odbywa się w środy w godz. 16.00-18.00 zgodnie z grafikiem:  luty-8,22, marzec-8,22, kwiecień-5,19, maj-10,24, czerwiec-7,21, wrzesień-13,27, październik-11,25, listopad-15,29
 • zajęcia indywidualne dla osób doświadczających przemocy odbywajają się w każdy czwartek w godz. 16.00-18.00 
 • zajęcia socjoterapeutyczne (2 grupy) dla dzieci i młodzieży - piątek 16.30-18.30

3. Fundacja EGO, ul. Noniewicza 91, 16 -400 Suwałki, tel. 535 032 190

 • dyżur terapeuty rodzinnego/psychoterapeuty - poniedziałek i czwartek w godz. 16.00-19.00 lokal nr 12-13
 • dyżur pedagoga -  wtorek w godz. 16.00-19.00 lokal nr 12-13
 • dyżur psychoterapeuty/terapeuty uzależnień  - środa w godz. 16.00-19.00 lokal nr 12-13
 • dyżur psychologa dziecięcego - czwartek godz. 10.00 - 13.00 lokal nr 12-13
 • dyżur psychologa ds. młodzieży/seksuolog - piątek w godz. 15.30-18.30 lokal nr 12-13
 • dyżur psychiatry/psychoterapeuty - piątek w godz. 16.00-19.00 lokal nr 12-13

4. Dział Pomocy Kryzysowej, ul. 23 Października 20, 16 -400 Suwałki, tel. 87 565 28 91

 • Poradnictwo socjalne - poniedziałek - piątek 7.30-15.30,
 • poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy - poniedziałek - piątek 7.30-15.30,
 • poradnictwo i konsultacje psychologiczne -  poniedziałek 8.00-18:00; wtorek 8.00-18.00; środa 14.30-16.00; czwartek 11.30-15.30; piątek 11.30-15.30
 • grupa wsparcia dla uwikłanych w problemy przemocy w rodzinie - wtorek 18.00-20.00,
 • poradnictwo prawne - wtorek i czwartek 15.30-17.30,
 • terapia interwencyjna - sesje ustalane indywidualnie z psychologiem - poniedziałek - piątek

5. Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Suwałki

 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach, ul. Kościuszki 71
  • Poniedziałek - 8.00-16.00
  • Wtorek - 12.00-20.00
  • Środa - 8.00-16.00
  • Czwartek - 8.00-16.00
  • Piątek - 8.00-16.00
 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Suwałkach, ul. Sejneńska 13
  • Poniedziałek - 10.00-14.00
  • Wtorek - 14.00-18.00
  • Środa - 16.00-20.00
  • Czwartek - 8.00-12.00
  • Piątek - 8.00-12.00

 

6.  Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne na terenie Miasta Suwałk w 2017 r.

 

 

Miejsce udzielanych porad, telefon

 

 

 

Rodzaj porady

 

Dni i godziny przyjęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Pątek

Poradnia Rodzinna Fundacji EGO – Centrum Ochrony Dziecka

ul. Noniewicza 91 lok. 9,12,13

tel. 535 032 190

gg:53988469

fundacja@fundacjaego.pl

Terapeuta rodzinny/
psychoterapeuta

16.00-19.00

-----

-----

16.00-19.00

-----

Pedagog

-----

16.00-19.00

-----

-----

-----

Psycholog dziecięcy

-----

-----

-----

10.00-13.00

-----

Psychoterapeuta/terapeuta uzależnień/terapeuta rodzinny

-----

-----

16.00-19.00

-----

-----

Psycholog ds. młodzieży

-----

-----

-----

-----

15.30-18.30

Psychiatra/psychoterapeuta/
terapeuta rodzinny

-----

-----

-----

-----

16.00-19.00

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Nowomiejska 10

tel. 87 566 41 49

      87 567 00 67

Poradnictwo rodzinne*

15.00-18.00

16.00-18.00

10.00-12.00

15.00-18.00

-----

Poradnictwo psychologiczne*

15.00-18.00

11.00-13.00

16.00-19.00

14.00-17.00

08.00-10.00

13.00-14.00

15.00-18.00

13.00-14.00

Poradnictwo zawodoznawcze*

15.00-18.00

-----

-----

14.00-17.00

-----

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Pomocy Kryzysowej

ul. 23 Października 20B

tel. 87 565 28 91

Poradnictwo socjalne

 

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

Poradnictwo i konsultacje psychologiczne

8.00-18.00

8.00-18.00

14.30-16.00

11.30-15.30

11.30-15.30

Poradnictwo prawne

-----

15.30-17.30

-----

15.30-17.30

-----

Grupa wsparcia dla osób uwikłanych w problemy przemocy w rodzinie

-----

18.00-20.00

-----

-----

-----

Terapia interwencyjna

 

 

Sesje ustalane indywidualnie
z psychologiem

Sesje ustalane indywidualnie
z psychologiem

Sesje ustalane indywidualnie
z psychologiem

Sesje ustalane indywidualnie
z psychologiem

Sesje ustalane indywidualnie
z psychologiem

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach Dział Pieczy Zastępczej

ul. 23 Października 20

tel. 87 562 89 70 w. 940     pok. 32 

Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin zastępczych i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach Dział Pomocy Środowiskowej

ul. 23 Października 20

tel. 87 562 89 70         pok. 3,4,5,9,10

Poradnictwo socjalne udzielane w ramach dyżuru prawnika socjalnego

7.30-17.00

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

ul. Noniewicza 91

tel./fax. 087 565 02 58

kom. 883 240 678  

 

 

 

 

 

 

Osoba I kontaktu

(udzielanie kompleksowych inf., umawianie z prawnikiem i psychologiem, pomoc w uzupełnianiu dokumentów
i wniosków)

12.00-20.00

09.00-16.00

09.00-16.00

09.00-16.00

09.00-16.00

Sobota

08.00-12.00

Prawnik*

(dla osób pokrzywdzonych)

16.00-19.00

08.00-10.00

08.00-12.00

-----

08.00-12.00

Psycholog*

(dla osób pokrzywdzonych przestępstwem)

-----

16.00-20.00

-----

-----

13.00-17.00

Poradnia Psychologiczna

ul. Szpitalna 62

tel. 087 562 64 51

Poradnia psychologiczna

 

Sesja psychoterapii indywidualnej i grupowej

 

8.00-15.10

 

08.00-15.00

 

15.00-19.00

 

08.00-15.05

 

13.00-21.00

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

ul. Szpitalna 62

tel. 087 562 64 70 

Sesja psychoterapii indywidualnej i grupowej

07.30-20.00

07.30-20.00

07.30-20.00

07.00-19.35

07.30-19.35

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

ul. Szpitalna 62

tel. 087 562 64 70

Sesja psychoterapii indywidualnej i grupowej

07.30-20.00

07.30-20.00

07.30-20.00

07.00-19.35

07.30-19.35

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Szpitalna 62

tel. 087 562 64 71

Porady psychologiczne

11.00-20.00

07.30-15.00

07.30-15.30

07.30-20.00

09.00-14.30

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

ul. Szpitalna 62

tel.087 562 64 47 

Porady psychologiczne

-----

12.00-18.00

08.00-15.35

12.00-14.45

08.00-15.35

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Noniewicza 71 A

pok. 117

tel. 87 563 56 01 

Procedura zobowiązania
do leczenia odwykowego

 

Procedura Niebieskiej Karty

08.00-16.00

07.30-15.30

07.30-15.30

07.30-15.30

07.30-15.30

Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR”

ul. Kościuszki 71

tel. 792 187 837

Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym

-----

16.00-18.30

----

-----

----

Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR”

ul. Kościuszki 71

tel. 509 808 132

 

Grupa wsparcia i rozwoju osobistego dla rodziców nastolatków

-----

-----

16.00-18.30

daty spotkań grupy: 15.03.2017

12.04.2017

16.05.2017

06.06.2017

-----

-----

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 ul. Kościuszki 71

Porady prawnicze

8.00-16.00

12.00-20.00

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

ul. Sejneńska 13 pok. 3

Porad prawnych udziela radca prawny

10.00-14.00

14.00-18.00

16.00-20.00

8.00-12.00

8.00-12.00

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Pomocy Kryzysowej

ul. 23 Października 20B

tel. do psychologów

Pani Jolanta Ch.-517 549 817
Pani Małgorzata M.- 604 818 565
Pani Paula D-S.- 789 041 072
Pan Daniel M.- 509 857 091

Pomoc psychologiczna
w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową 7 dni w tygodniu

 

całodobowo

całodobowo

całodobowo

całodobowo

całodobowo

Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „FILAR”

ul. Kościuszki 71

tel. 87 565 12 92

 

 

 

Dyżury psychologa

Marzec 8,22; Kwiecień 5,19

Maj 10,24; Czerwiec 7,21

Wrzesień 13,27;Październik 11,28

Listopad 15,29

-----

-----

16.00-18.00

-----

-----

Dyżury specjalisty ds. przemocy w rodzinie. Dyżury odbywają się w każdy czwartek z wyłączeniem lipca i sierpnia 2017 r.

-----

-----

16.00-18.00

 

-----

-----

Telefon zaufania

800 137 200

Porady dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii i uwikłanym w przemoc w rodzinie

07.00-10.00

17.00-20.00

07.00-10.00

17.00-20.00

12.00-15.00

17.00-20.00

07.00-10.00

17.00-20.00

07.00-10.00

17.00.20.00

Punkt Konsultacyjny

ul. Noniewicza 91

Porady prawnicze

-----

08.00-12.00

-----

-----

-----

Porady psychologiczne, konsultacje dotyczące uzależnień i przemocy w rodzinie

-----

-----

15.15-17.15

15.30-17.30

-----

Stowarzyszenie Integracji Społecznej Alternatywa

ul. 23 Października 20

tel. 87 565 28 91

 

 

 

Poradnictwo prawne*

realizowane w okresie
od maja do listopada 2017 r.
we wtorki i czwartki

-----

17.30-19.30

-----

15.30-17.30

-----

Terapia rodzin*

realizowana w okresie
od czerwca do listopada 2017 r.

Sesje ustalane indywidualnie
z psychologiem

Sesje ustalane indywidualnie
z psychologiem

Sesje ustalane indywidualnie
z psychologiem

Sesje ustalane indywidualnie
z psychologiem

Sesje ustalane indywidualnie
z psychologiem

*Obowiązuje telefoniczne umawianie wizyt