Skład osobowy Komisji

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach została powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk Zarządzeniem Nr 397/2019 z dnia 25 października 2019 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.11.2019 r.

Skład "Komisji":

1.        Ewa Beata SIDOREK – przewodnicząca Komisji,

2.        Marek Lech ZBOROWSKI – WEYCHMAN - zastępca przewodniczącej,

- członkowie Komisji

3.      Marcin ADAMCZEWSKI,

4.      Andrzej Paweł CHUCHNOWSKI,

5.      Sylwester CIMOCHOWSKI,

6.      Zbigniew Roman DE-MEZER,

7.      Daniel Piotr GRABOWSKI,

8.      Katarzyna JACEWICZ,

9.      Jacek JUSZKIEWICZ,

10.    Karol KORNELUK,

11.    Grzegorz KOSIŃSKI,

12.    Andrzej ŁAPIŃSKI,

13.    Aniela MARCINEK,

14.    Adam OŁOWNIUK,

15.    Honorata RUDNIK,

16.    Jadwiga SOBALA,

17.    Dorota SZCZĘSNA,

18.    Andrzej TUROWSKI,

19.    Ewa WASILEWSKA,

20.    Maja WAWRZYNIAK.


Szczegółowy tryb pracy, zadania i uprawnienia Komisji określa jej regulamin.