Skład osobowy Komisji

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach została powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk Zarządzeniem Nr 270/2015 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zarządzenie weszło w życie z dniem 13.07.2015 r.

Skład "Komisji":

1. Andrzej TUROWSKI - przewodniczący Komisji

2. Honorata RUDNIK  - zastępca przewodniczącego

członkowie Komisji:

3. Andrzej Paweł CHUCHNOWSKI,

4. Zbigniew Roman DE-MEZER,

5. Zdzisław KONCEWICZ,

6. Maria KORZUN,

7. Grzegorz KOSIŃSKI,

8. Halina KUBASZEWSKA,

9. Wojciech MALESIŃSKI,

10. Aniela MARCINEK,

11. Józef Wiesław MURAWKO,

12. Janusz Witold SKOWROŃSKI,

13. Jadwiga SOBALA,

14. Danuta ŚWIERSKA,

15. Urszula TAUDUL-KOWALEWSKA

16. Bożena TOPCZYŁKO,

17. Kazimierz WALIJEWSKI,

18. Ewa WASILEWSKA,

19. Maja WAWRZYNIAK,


Szczegółowy tryb pracy, zadania i uprawnienia Komisji określa jej regulamin.