Aktualności

OGŁOSZENIE

2015-02-16
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 r.
czytaj więcej » o "OGŁOSZENIE" #100

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

2015-02-06
Na podstawie pkt. 7 rozdziału II regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
czytaj więcej » o "Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach " #99

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

2015-01-22
Na podstawie pkt. 7 rozdziału II regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
czytaj więcej » o "Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach" #98

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego

2015-01-16
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) z dnia 15 stycznia 2015 r.. Informacja znajduje się w załączniku.
czytaj więcej » o "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego " #97

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

2015-01-12
Ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert, na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku znajduje się w załączniku.
czytaj więcej » o "Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych" #96