Aktualności

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego

2015-01-16
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) z dnia 15 stycznia 2015 r.. Informacja znajduje się w załączniku.
czytaj więcej » o "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego " #97

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

2015-01-12
Ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert, na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku znajduje się w załączniku.
czytaj więcej » o "Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych" #96

Informacja o wycofaniu oferty

2015-01-09
Informacja o wycofaniu oferty realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym znajduje się w załączniku.
czytaj więcej » o "Informacja o wycofaniu oferty" #95

Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego

2015-01-07
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych: www.um.suwalki.pl, www.mkrp.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego: Dofinansowanie bieżącej działalności Świetlicy Środowiskowej im. Dzieciątka Jezus prowadzącej dla grupy dzieci i młodzieży program socjoterapeutyczny ,,Warto starać się? i profilaktyczny ,,Bezpieczny świat wokół nas? połączony z elementami animacji zgłoszona przez Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Suwałkach, ul. Artyleryjska 7, 16-400 Suwałki.
czytaj więcej » o "Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego " #94

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.

2015-01-02
Na podstawie pkt. 7 rozdziału II regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
czytaj więcej » o "Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach." #93