Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Moiejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.

2014-12-10
Na podstawie pkt. 7 rozdziału II regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
czytaj więcej » o "Zaproszenie na posiedzenie plenarne Moiejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach." #89

Analiza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Miasta Suwałki.

Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych.

2014-12-04
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 r.
czytaj więcej » o "Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych." #87

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

2014-11-24
Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
czytaj więcej » o "Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem" #86

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

2014-11-21
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku.
czytaj więcej » o "Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych" #85