Aktualności

Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego pn. Program profilaktyczno - edukacyjny w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z eksperymentowania i nadużywania substancji psychoaktywnych.

2014-08-08
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych: www.um.suwalki.pl, www.mkrpa.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego: Program profilaktyczno - edukacyjny w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z eksperymentowania i nadużywania substancji psychoaktywnych zgłoszona przez Suwalskie Stowarzyszenie ,,Wybór'', ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.
czytaj więcej » o "Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego pn. Program profilaktyczno - edukacyjny w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z eksperymentowania i nadużywania substancji psychoaktywnych." #76

Rekrutacja na realizację zadania publicznego ,,Razem Przeciw Przemocy"

2014-08-04
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" prowadzi rekrutację zadania publicznego ,,Razem Przeciw Przemocy".
czytaj więcej » o "Rekrutacja na realizację zadania publicznego ,,Razem Przeciw Przemocy"" #75

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.

2014-07-08
Na podstawie pkt. 7 rozdziału II regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
czytaj więcej » o "Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach." #74

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.

2014-06-18
Na podstawie pkt. 7 rozdziału II regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.
czytaj więcej » o "Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach." #73

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

2014-06-16
Na podstawie pkt. 7 rozdziału II regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.
czytaj więcej » o "Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach" #72