Aktualności

Darmowe Poradnictwo Specjalistyczne dla Mieszkańców Suwałk

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.

2014-03-11
Na podstawie pkt. 7 rozdziału II regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
czytaj więcej » o "Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach." #54

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2014-03-05
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) z dnia 05.03.2014 r.
czytaj więcej » o "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym." #53

Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego pn. Dofinansowanie pielgrzymek trzeźwościowych do Częstochowy i Lichenia.

2014-02-21
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych: www.um.suwalki.pl, www.mkrpa.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego: Dofinansowanie pielgrzymek trzeźwościowych do Częstochowy i Lichenia zgłoszona przez Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów Filar, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.
czytaj więcej » o "Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego pn. Dofinansowanie pielgrzymek trzeźwościowych do Częstochowy i Lichenia." #52

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.

2014-02-13
Na podstawie pkt. 7 rozdziału II regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
czytaj więcej » o "Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach." #51