Aktualności

Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

2015-12-11
ZARZĄDZENIE NR 461/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2016-2018 - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których realizowany jest program socjoterapeutyczny lub psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny lub inny psychoedukacyjny.
czytaj więcej » o "Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert" #133

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

2015-12-04
Na podstawie pkt. 8 i 10 rozdziału II regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
czytaj więcej » o "Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach" #132

Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

2015-12-04
Zarządzenie nr 441/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
czytaj więcej » o "Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert " #131

Informacja - Odwołanie podziedzenia plenarnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

2015-11-17
Informuję, iż 19.11.2015 r. o godz. 15.00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach miało odbyć się posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które zostaje odwołane z powodu m.in. braku wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
czytaj więcej » o "Informacja - Odwołanie podziedzenia plenarnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach " #130

Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

2015-11-06
Zarządzenie Nr 395/2015 z dnia 05.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk o konkursie znajduje się w załączniku.
czytaj więcej » o "Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert" #129