Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie plenarne członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

2016-01-11
Na podstawie pkt. 8 i 10 rozdziału II regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
czytaj więcej » o "Zaproszenie na posiedzenie plenarne członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach " #136

Ogłoszenie wyników drugiego otwartego konkursu ofert

2015-12-30
ZARZĄDZENIE NR 483/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 r.
czytaj więcej » o "Ogłoszenie wyników drugiego otwartego konkursu ofert" #135

Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

2015-12-11
ZARZĄDZENIE NR 461/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2016-2018 - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których realizowany jest program socjoterapeutyczny lub psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny lub inny psychoedukacyjny.
czytaj więcej » o "Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert" #133

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

2015-12-04
Na podstawie pkt. 8 i 10 rozdziału II regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
czytaj więcej » o "Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach" #132

Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

2015-12-04
Zarządzenie nr 441/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
czytaj więcej » o "Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert " #131