Gdzie szukać pomocy ?

Placówki lecznictwa odwykowego w Suwałkach

LECZNICTWO ODWYKOWE:

 • Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach ul. Szpitalna 62 tel. 87 562 64 00,
 • Oddział Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, tel. 87 562 64 67
 • Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach ul. Szpitalna 62 tel. 87 562 64 00,
 • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, tel. 87 562 64 59
 • Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu w Suwałkach, ul. Młynarskiego 9, tel. 87 565 17 15
 • Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach ul. Szpitalna 62 tel. 87 562 64 00,
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, tel. 87 562 64 54


STOWARZYSZENIA TRZEŹWOŚCIOWE:

 • SSKA „Filar” w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, tel. 501 793 861


WYKAZ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO (ŚWIETLIC) PROWADZONYCH PRZEZ:

 • Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Artyleryjska 7, tel. 87 566 59 68
 • Społeczną Organizację Przyjaciół Dzieci „Przystań”, ul. Waryńskiego 39, tel. 87 566 45 07
 • Oratorium Św. Jana Bosko, ul. Wyszyńskiego 3, tel. 87 565 75 89
 • Parafię św. Aleksandra, ul. E. Plater 2, tel. 87 566 27 52
 • Fundację EGO, ul. Noniewicza 91, tel. 535 032 190


OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY

Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia
Telefon bezpłatny, czynny codziennie w godzinach 16.00-21.00


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Telefon bezpłatny, czynny całą dobę.


801 14 00 68
„Pomarańczowa linia”  dla rodziców dzieci pijących alkohol
Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-20.00
Stawka za połączenie zależna od taryfy operatora


Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne
Telefon czynny codziennie w godzinach 17.00-22.00
Stawka za połączenie zależna od taryfy operatora