Gdzie szukać pomocy ?

Placówki lecznictwa odwykowego w Suwałkach

LECZNICTWO ODWYKOWE:

 • Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach ul. Szpitalna 62 tel. 87 562 64 00,
 • Oddział Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, tel. 87 562 64 67
 • Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach ul. Szpitalna 62 tel. 87 562 64 00,
 • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, tel. 87 562 64 59
 • Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu w Suwałkach, ul. Młynarskiego 9, tel. 87 565 17 15
 • Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach ul. Szpitalna 62 tel. 87 562 64 00,
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, tel. 87 562 64 54


STOWARZYSZENIA TRZEŹWOŚCIOWE:

 • SSKA „Filar” w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, tel. 87 565 12 92
 • SS „Wybór” w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, tel. 87 566 24 44


WYKAZ ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH
współpracujących z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach i realizujące programy socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 • Świetlica Środowiskowa im. Dzieciątka Jezus Zgromadzeniu Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Artyleryjska 7, tel. 87 566 59 68
 • Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” ul. Waryńskiego 39. tel. 87 566 45 07
 • Świetlica Środowiskowa przy Oratorium Św. Jana Bosko ul. Wyszyńskiego 3. tel. 87 565 75 89
 • Świetlica Środowiskowa przy Parafii św. Aleksandra ul. E. Plater 2 tel. 87 566 27 52