Skład komisji

Skład osobowy komisji

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach została powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk Zarządzeniem Nr 369/2020 z dnia 8 września 2020 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08.09.2020 r.

Skład „Komisji”:

 1. Marek Lech ZBOROWSKI – WEYCHMAN – przewodniczący Komisji,
 2. Dorota SZCZĘSNA – zastępca przewodniczącego,

  – członkowie Komisji
 3. Marcin ADAMCZEWSKI,
 4. Andrzej Paweł CHUCHNOWSKI,
 5. Sylwester CIMOCHOWSKI,
 6. Zbigniew Roman DE-MEZER,
 7. Daniel Piotr GRABOWSKI,
 8. Katarzyna JACEWICZ,
 9. Jacek JUSZKIEWICZ,
 10. Karol KORNELUK,
 11. Grzegorz KOSIŃSKI,
 12. Aniela MARCINEK,
 13. Adam OŁOWNIUK,
 14. Honorata RUDNIK,
 15. Jadwiga SOBALA,
 16. Andrzej TUROWSKI,
 17. Ewa WASILEWSKA,
 18. Maja WAWRZYNIAK.

Szczegółowy tryb pracy, zadania i uprawnienia Komisji określa jej regulamin