Jak sobie pomóc?

I. Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów ,,FILAR”, ul. Kościuszki 71, 16 – 400 Suwałki, tel. 501-793-861

 • Trening rozwoju umiejętności życiowych dla współuzależnionych odbywa się we wtorki w godz. 15.00-18.00 w terminach: 7, 28 luty; 7, 14 marca; 18, 25 kwietnia; 26 września; 3, 10 października; 7, 14 listopada.
 • Dyżur psychologa – wsparcie indywidualne odbywa się we wtorki w godz. 16.00-18.00 w terminach: 7, 28 luty; 7, 14, 28 marca; 4, 18, 25 kwietnia; 9, 16 maja; 6, 20 czerwca; 4, 11 lipca; 19, 26 września; 3, 10 października; 7, 14 listopada; 5, 12 grudnia.
 • Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci odbywają się w czwartki w godz. 16.00-18.00 w terminach: I grupa – 2, 16 luty; 2, 16, 30 marca; 6, 20, 27 kwietnia; 4, 18 maja; 1, 22 czerwca; 6, 20 lipca; 3, 17, 31 sierpnia; 7, 21 września; 5, 19 października. II grupa – 9, 23 luty; 9, 23 marca; 13, 27 kwietnia; 11, 25 maja; 15, 29 czerwca; 13, 27 lipca; 10, 24 sierpnia; 14, 28 września; 12, 26 października; 9, 23 listopada; 7, 14, 21 grudnia.

II. Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR” z siedzibą w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, II piętro,  16-400 Suwałki, tel. tel. 501-793-861 od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-18.00

 • Grupa terapeutyczna konstruktywnych zachowań abstynenckich i rozwoju osobistego „Abstynencja plus zmiana” odbywa się w soboty w godz. 10.00-13.00 w terminach: wszystkie soboty w lutym i marcu; 1, 15, 29 kwietnia; 13, 20, 27 maja; 3, 10 17, 24 czerwca; 1, 8, 22 lipca; 5, 9 sierpnia; 2, 9, 23 września; 7, 14, 21, 28 października; 4, 18, 25 listopada; 2, 9, 16 grudnia.
 • Konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych odbywają się w soboty w godz. 9.00-10.00 w terminach: wszystkie soboty w lutym i marcu; 1, 15, 29 kwietnia; 13, 20, 27 maja; 3, 10 17, 24 czerwca; 1, 8, 22 lipca; 5, 9 sierpnia; 2, 9, 23 września; 7, 14, 21, 28 października; 4, 18, 25 listopada; 2, 9, 16 grudnia.
 • „Program terapeutyczno – wspierający dla osób uwikłanych w przemoc” – porady indywidualne odbywają się w środy w godz. 14.00-17.00 w terminach: 1, 8 luty; 1, 29 marca; 10, 24 maja; 14, 21 czerwca; 15, 22 listopada; również w środy w godz. 14.00-18.00 w terminach: 26 kwietnia; 5 lipca; 9 sierpnia; 13 września, 4 października.
 • Droga do siebie – prowadzenie psychoterapii dla osób DDA – psychoterapia indywidualna odbywa się w czwartki w godz. 15.15-18.15 w okresie od 01.02.2023 r. do 16.06.2023 r. (z przerwą 04.05.2023 r. i 01.06.2023 r.) ; w pierwsze piątki miesiąca w godz. 16.00-19.00 w okresie od 01.02.2023 r. do 30.06.2023 r. oraz dwa pierwsze piątki września w godz. 16.00-19.00 i 6 października w godz. 16.00-18.00.
 • Mój Gps – prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym, przemocy odbywają się w trzy pierwsze wtorki miesiąca od 01.02.2023 r. do 15.12.2023 r. z przerwą wakacyjną i wolnymi świętami.

III. Fundacja EGO, ul. Noniewicza 91, 16 -400 Suwałki, tel. 535-032-190

 • Poradnictwo psychologiczne, konsultacje oraz profilaktyka dla rodziców – piątek w godz. 9.00-12.00 lokal nr 12-13.
 • Poradnictwo rodzinne, indywidualna psychoterapia dla osób doświadczających przemocy, indywidualna terapia dla osób stosujących przemoc oraz profilaktyka dla rodziców – poniedziałek  w godz. 10.00-11.00 ; środa w godz. 8.00-11.00 oraz 13.00-16.00 lokal nr 12-13.

IV. Dział Pomocy Kryzysowej, ul. Filipowska 20 B, 16 -400 Suwałki, tel. 87 565-28-91

 • Poradnictwo socjalne – poniedziałek – piątek 7.30-15.30.
 • Poradnictwo i konsultacje psychologiczne w tym rodzinne –  poniedziałek 14.00-18.00; wtorek 8.00-17.00 i 19.00-20.00; środa 10.30-19.30; piątek 8.00-13.00 i 12.00-18.00; sobota 8.00-14.00.
 • Poradnictwo i konsultacje psychologiczne w tym rodzinne w języku ukraińskim – wtorek 16.00-20.00; czwartek 16.00-20.00.
 • Poradnictwo prawne – wtorek i czwartek 15.30-17.30.
 • Grupa wsparcia dla uwikłanych w problemy przemocy w rodzinie – wtorek 17.00-19.00.
 • Terapia interwencyjna – sesje ustalane indywidualnie z psychologiem.
 • Pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową (numery telefonów do psychologów udzielających pomocy pozostają w dyspozycji Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego).   

VI. Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne na terenie Miasta Suwałk w 2023 r.