Jak sobie pomóc?

I. Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych

Charakterystyka obiektu: Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych jest czynny całą dobę. W skład Ośrodka wchodzą: Pogotowie dla Osób Nietrzeźwych, Noclegownia oraz Telefon Zaufania. Prowadzone jest wsparcie motywacyjno-terapeutyczne, duchowe.

Pomoc udzielana jest osobom z terenu Miasta Suwałki: w stanie nietrzeźwości, bezdomnym, wykluczonym społecznie, uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, uwikłanym w przemoc w rodzinie.

Ośrodek współdziała z właściwymi komisjami ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, poradniami odwykowymi, Szpitalem Wojewódzkim, Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom.

Osoba reprezentująca jednostkę: Marzenna Burba – kierownik Ośrodka http://www.osrodek.suwalki.pl
e-mail: spoldzielnia.perspektywa@wp.pl

1. Pogotowie dla Osób Nietrzeźwych

.– czynne całą dobę.

  tel. (87) 566 34 19

Pogotowie dla Osób Nietrzeźwych dysponuje 20 łóżkami, posiada wyodrębnione pomieszczenia dla: mężczyzn, kobiet, nieletnich, izolatkę.

2. Administracja  tel. (87) 563 00 83, godz. 700 – 1500; ul. Sportowa 24, 16-400 Suwałki

3.     Telefon zaufania 797-670-059 – telefoniczne porady i konsultacje dotyczące uzależnień i przemocy w rodzinie. Infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-10.00. 

II. Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów ,,FILAR”, ul. Kościuszki 71, 16 – 400 Suwałki, tel.609-208-371 lub 530-750-070

 • zajęcia grupowe dla osób współuzależnionych odbywają się w poniedziałki: w godz. 18.00-20.00 zgodznie z grafikiem: marzec-18,25; wrzesień-9,16,23,30; październik-7,14,21,28; listopad-4,18,25; grudzień-2,9                  w środy: w godz. 18.00-20.00 zgodnie z grafikiem: kwiecień-03,10,17,24; maj-8,15,22,29  
 • Dyżur psychologa odbywa się w środy w godz. 16.00-18.00 zgodnie z grafikiem: luty-6,13,27; marzec-13,27; kwiecień-10,17,24; maj-15,29; czerwiec-5,12,26; lipiec-3; wrzesień-4,18; październik-2,16,30; listopad-6,20; 
 • Porady z zakresu przemocy w rodzinie odbywajają się w każdy czwartek w godz. 16.00-18.00 od 24.01 do 27.06 i od 12.09 do 28.11
 • zajęcia socjoterapeutyczne (2 grupy) dla dzieci i młodzieży – piątek 18.00-20.00

III. Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR” z siedzibą w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, II piętro,  16-400 Suwałki, tel. 506-223-424 od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-18.00

 • indywidualna psychoterapia DDA odbywa się w każdy czwartek w godz. 17.30-19.30 i piątek w godz. 15.10-17.10
 • konsultacje i porady indywidualne dla osób uwikłanych w przemoc odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 18.00-20.00
 • telefoniczne konsultacje terapeuty ds. uzależnień i problematyki przemocy w rodzinie (tel. 506-223-424) – każdy czwartek w godz. 17.00-18.00

IV. Fundacja EGO, ul. Noniewicza 91, 16 -400 Suwałki, tel. 535-032-190

 • dyżur terapeuty rodzinnego – środa w godz. 13.00-17.30 lokal nr 12-13
 • dyżur psychoterapeuty – czwartek w godz. 18.00-20.15 lokal nr 12-13
 • dyżur psychologa dla dzieci i młodzieży – czwartek w godz. 10.00-11.30 i 18.00-19.30 lokal nr 12-13
 • dyżur psychiatry – piątek w godz. 16.00-19.00 lokal nr 12-13

V. Dział Pomocy Kryzysowej, ul. Filipowska 20 B, 16 -400 Suwałki, tel. 87 565-28-91

 • Poradnictwo socjalne – poniedziałek – piątek 7.30-15.30,
 • poradnictwo i konsultacje psychologiczne –  poniedziałek 8.00-10.00 i 11.30-15.30; wtorek 8.00-18.00; środa 7.30-15.30; czwartek 11.30-15.30; piątek 11.30-15.30,
 • grupa wsparcia dla uwikłanych w problemy przemocy w rodzinie – wtorek 16.00-18.00,
 • poradnictwo prawne – wtorek i czwartek 15.30-17.30,
 • terapia interwencyjna – sesje ustalane indywidualnie z psychologiem – poniedziałek – piątek,
 • Pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową 7 dni w tygodniu – całodobowo.

VI. Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Suwałki

 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach, ul. Kościuszki 71
  • Poniedziałek –  piątek 8.00-16.00
 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach – Dziale Pomocy Kryzysowej, ul. Filipowska 20B
  • Poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 7.30-11.30; środa 15.30-19.30            

VII. Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne na terenie Miasta Suwałk w 2019 r.

Miejsce udzielanych porad, telefon

Rodzaj porady

Dni i godziny przyjęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Pątek

Poradnia Rodzinna Fundacji EGO – Centrum Ochrony Dziecka

ul. Noniewicza 91 lok. 9,12,13

tel. 535-032-190

fundacja@fundacjaego.pl

Terapeuta rodzinny

—–

—–

13.00-17.30

—–

—–

Psychoterapeuta

—–

—–

——

18.00-20.15

—–

Psycholog dzieci
i młodzieży

 

—–

—–

10.00-11.30

18.00-19.30

—–

Psychiatra

—–

—–

—–

—–

16.00-19.00

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Nowomiejska 10

tel. 87 566-41-49

      87 567-00-67

Poradnictwo rodzinne*

16.00-18.00

—–

—–

15.00-18.00

—–

Poradnictwo psychologiczne*

14.00-18.00

13.00-14.00

14.00-18.00

15.00-18.00

 

13.00-15.00

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Dział Pomocy Kryzysowej

ul. Filipowska 20B

tel. 87 565-28-91

Poradnictwo socjalne

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

Poradnictwo i konsultacje psychologiczne

08.00-10.00

11.30-15.30

08.00-18.00

07.30-15.30

11.30-15.30

11.30-15.30

Poradnictwo prawne

—–

15.30-17.30

—–

15.30-17.30

—–

Grupa wsparcia dla osób uwikłanych w problemy przemocy w rodzinie

—–

16.00-18.00

—–

—–

—–

Terapia interwencyjna

 

 

Sesje ustalane indywidualnie
z psychologiem

Sesje ustalane indywidualnie
z psychologiem

Sesje ustalane indywidualnie
z psychologiem

Sesje ustalane indywidualnie
z psychologiem

Sesje ustalane indywidualnie
z psychologiem

Pomoc psychologiczna
w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową 7 dni w tygodniu

 

całodobowo

 

całodobowo

 

całodobowo

 

całodobowo

 

całodobowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Dział Pomocy Środowiskowej

ul. Filipowska 20

tel. 87 562-89-70

pok. 3, 4, 5, 9, 10

Poradnictwo socjalne udzielane w ramach dyżuru pracownika socjalnego

7.30-17.00

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Dział Pieczy Zastępczej

ul. Filipowska 20

tel. 87 562-89-70 w. 940

pok. 32 

Poradnictwo psychologiczne
i pedagogiczne dla rodzin zastępczych i ich dzieci, dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej oraz pełnoletnich wychowanków podlegających procesowi usamodzielniania
po opuszczeniu pieczy zastępczej

07.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

ul. Noniewicza 91

tel./fax. 87 56 -02-58

pon. –  pt. 08.00–16.00

Psycholog

—–

—–

——

16.00-20.00

13.00-17.00

Prawnik

15.30-19.30

08.00-12.00

08.00-12.00

—–

—–

 

 

 

 

 

 

Poradnia Psychologiczna

ul. Szpitalna 62

tel. 87 562-64-56

tel. 87 562-64-00

Porady psychologa-sesje psych terapii indywidualnej w ramach umowy z NFZ  (wymagane skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego)

08.00-12.00

—–

14.00-18.00

07.30-11.30

—–

Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu, ul. Szpitalna 62

tel. 87 562-64-70

tel. 87 562-64-59

tel. 87 562-64-69

Porady sesyjne psychoterapii indywidualnej i grupowej,

sesja psychoterapii rodzinnej 

08.00-19.00

08.00-15.00

08.00-19.00

08.00-19.00

07.30-15.00

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji  Psychoaktywnych

ul. Szpitalna 62

tel. 87 562-64-54

tel. 87 562-64-00

 

 

 

Porady lekarza i terapeuty, sesje psychoterapii indywidualnej i grupowej

12.00-19.00

12.00-19.00

——

07.30-14.30

12.00-19.00

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci
i młodzieży, ul. Szpitalna 62

tel. 87 562-64-00

Od 1 lipca w ramach Centrum

Zdrowia Psychicznego udzielane są świadczenia opieki psychiatrycznej, osobom z problemami psychicznymi (powyżej 18 r.ż.)

 

Punkt zgłoszeniowo Koordynacyjny
tel. 87 562-64-71

Porady lekarza
i psychologa

 

 

Szczegółowej  inf. można zasięgnąć:

– tel. 87 562-64-00

(godz. 08.00–14.00),

– tel. 87 562-64-71

(godz. 08.00-18.00)

 

—–

    14.00-18.00

07.30-15.00

—–

12.00-16.00

Przyjmowanie zgłoszeń

i kreowanie do udzielania świadczenia specjalistycznego

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

Poradnia Zdrowia Psychicznego

tel. 87 562-64-71 

Porady lekarza, psychoterapeuty, psychologa

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

Zespól Leczenia Środowiskowego

tel. 87 562-64-71

Porady lekarza,  psychoterapeuty, psychologa, terapeuty środowiskowego w środku dla pacjenta i rodziny

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Noniewicza 71 A, pok. 117

tel. 87 563-56-01 

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

 

Procedura Niebieskiej Karty

 

 

08.00-16.00

 

 

07.30-15.30

 

 

07.30-15.30

 

 

07.30-15.30

 

 

07.30-15.30

Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR” ul. Kościuszki 71

tel. 506-223424

Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich – zajęcia grupowe

—–

—–

—–

—–

16.30-19.30
(od 09.05.2019r do19.07.2019r.) 

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Młynarskiego 9
tel. 87 565-17-15

Grupa terapeutyczna konstruktywnych zachowań abstynenckich
i rozwoju osobistego „Abstynencja plus zmiana”

13.30-15.30

(z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia 2019 r.)

——

—–

—–

—–

Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR”

ul. Kościuszki 71, II piętro

tel. 506-223-424, lub bezpośrednio do terapeuty  tel. 691-539-047

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa terapeutyczna  dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

   17.00-19.00

od 11.02.2019 r.

do 09.12.2019 r. (z wyłączeniem wakacji)

         —–

—–

       ——  

         —–

Konsultacje indywidualne dla osób doświadczających  przemocy (wg potrzeb, umawiane telefonicznie)

17.00-18.00

lipiec-sierpień 2019 r.

——

——

——

——

Grupa psychoterapeutyczna dla osób  współuzależnionych

——

——

——

——

16.30-18.30

od 04.10.2019 r do 22.11.2019 r

Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci i rodzin dotknięta problemem alkoholowym

——

16.30-19.30

—–

—–

—–

Indywidualna psychoterapia DDA

16.30-18.30

(z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia 2019 r.)

—–

——

15.15-17.15

(z wyłączeniem miesiąca lipca
i sierpnia 2019 r.)

—–

Telefon zaufania Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach

87 564-12-60

i „Zatrzymaj przemoc”

(nr. bezpłatny) 800-12-01-48

—–

—–

—–

—–

——

—–

Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „FILAR”

ul. Kościuszki 71

tel. 609-208-371

Dyżury psychologa

16.00-18.00

—–

—–

—–

          —–       

Grupa AA

——

18.00-20.00

—–

—–

18.00-20.00

Grupa AL.- ANNON

——

18.00-20.00

—–

—–

18.00-20.00

Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „FILAR”

ul. Kościuszki 71

tel. 530-750-070

Porady specjalistyczne

z zakresu przemocy

w rodzinie

 

—–

—–

—–

 

 

16.00-18.00

 

—-

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, ul. Filipowska 20B
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Dział Pomocy Kryzysowej

Porad prawnych udziela adwokat i radca prawny

7.30-11.30

7.30-11.30

15.30-19.30

7.30-11.30

7.30-11.30

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w siedzibie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych
ul. Kościuszki 71

Porad prawnych udziela radca prawny

12.00-16.00

16.00-20.00

08.00-12.00

12.00-16.00

12.00-16.00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w siedzibie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych
ul. Kościuszki 71

Porad prawnych udziela adwokat

16.00-20.00

12.00-16.00

12.00-16.00

8.00-12.00

8.00-12.00

 Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
 ul. Noniewicza 91

tel. 883-240-678

Doradca dla osób pokrzywdzonych

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00–16.00

07.30-11.30

 * Obowiązuje telefoniczne umawianie wizyt.