Jak sobie pomóc?

I. Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych

Charakterystyka obiektu: Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych jest czynny całą dobę. W skład Ośrodka wchodzą: Pogotowie dla Osób Nietrzeźwych, Noclegownia oraz Telefon Zaufania. Prowadzone jest wsparcie motywacyjno-terapeutyczne, duchowe.

Pomoc udzielana jest osobom z terenu Miasta Suwałki: w stanie nietrzeźwości, bezdomnym, wykluczonym społecznie, uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, uwikłanym w przemoc w rodzinie.

Ośrodek współdziała z właściwymi komisjami ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, poradniami odwykowymi, Szpitalem Wojewódzkim, Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom.

Osoba reprezentująca jednostkę: Marzenna Burba – kierownik Ośrodka http://www.osrodek.suwalki.pl
e-mail: spoldzielnia.perspektywa@wp.pl

1. Pogotowie dla Osób Nietrzeźwych

– czynne całą dobę

  tel. (87) 566 34 19

Pogotowie dla Osób Nietrzeźwych dysponuje 20 łóżkami, posiada wyodrębnione pomieszczenia dla: mężczyzn, kobiet, nieletnich, izolatkę.

2. Administracja  tel. (87) 563 00 83, godz. 700 – 1500; ul. Sportowa 24, 16-400 Suwałki

3.     Telefon zaufania 797-670-059 – telefoniczne porady i konsultacje dotyczące uzależnień i przemocy w rodzinie. Infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-10.00. 

II. Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów ,,FILAR”, ul. Kościuszki 71, 16 – 400 Suwałki, tel.609-208-371 lub 530-750-070

 • zajęcia grupowe dla osób współuzależnionych odbywają się w środy w godz. 16.00-18.00.
 • Dyżur terapeuty odbywa się w środy w godz. 18.00-19.00.
 • Dyżur psychologa odbywa się w środy w godz. 16.00-18.00.
 • zajęcia socjoterapeutyczne (2 grupy) dla dzieci odbywają się we wtorek w godz. 18.00-20.00 i w piątek 16.00-18.00

III. Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR” z siedzibą w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, II piętro,  16-400 Suwałki, tel. 506-223-424 od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-18.00

 • indywidualna psychoterapia DDA odbywa się w każdy czwartek
  w godz. 15.15-17.15 w terminach: 2, 16, 23, 30 lipca 2020 r., 6, 13, 20, 27 sierpnia 2020 r., 3, 17, 24 września 2020 r. i w każdy piątek w godz. 17.15-19.15.

IV. Fundacja EGO, ul. Noniewicza 91, 16 -400 Suwałki, tel. 535-032-190

 • dyżur terapeuty rodzinnego – środa w godz. 10.00-16.00 lokal nr 12-13
 • dyżur psychoterapeuty – poniedziałek w godz. 16.00-20.00 lokal nr 12-13
 • dyżur psychologa dla dzieci i młodzieży – czwartek w godz. 10.00-11.30 lokal nr 12-13
 • dyżur psychiatry – piątek w godz. 16.00-20.00 lokal nr 12-13

V. Dział Pomocy Kryzysowej, ul. Filipowska 20 B, 16 -400 Suwałki, tel. 87 565-28-91

 • Poradnictwo socjalne – poniedziałek – piątek 7.30-15.30,
 • poradnictwo i konsultacje psychologiczne w tym rodzinne –  poniedziałek 8.00-10.00 i 11.30-15.30; wtorek 8.00-16.00; środa 11.30-15.30; czwartek 7.30-15.30; piątek 11.30-15.30,
 • grupa wsparcia dla uwikłanych w problemy przemocy w rodzinie – wtorek 16.00-18.00,
 • poradnictwo prawne – wtorek i czwartek 15.30-17.30,
 • terapia interwencyjna – sesje ustalane indywidualnie z psychologiem – poniedziałek – piątek.

VI. Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Suwałki

 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach, ul. Kościuszki 71
  • Poniedziałek 12.00-16.00, wtorek 16.00-20.00, środa 8.00-12.00, czwartek 12.00-16.00, piątek 12.00-16.00.
 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach – Dziale Pomocy Kryzysowej, ul. Filipowska 20B
  • Poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 7.30-11.30; środa 15.30-19.30            

VII. Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne na terenie Miasta Suwałk w 2021 r.

 * Obowiązuje telefoniczne umawianie wizyt.