Analizy i raporty

  • Analiza porównawcza diagnozy zagrożeń społecznych na terenie szkół podstawowych i średnich w Suwałkach z badaniami w innych miastach województwa podlaskiego.

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach za 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach za 2021 r.

DIAGNOZA W ZAKRESIE LOKALNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD UCZNIÓW SUWALSKICH SZKÓŁ 2022

Diagnoza Suwałki 2022 Otwórz

Sprawozdanie (Raport) z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach za 2022 r.

  • Raport z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach za 2023 r.