Analizy i raporty

  • Analiza porównawcza diagnozy zagrożeń społecznych na terenie szkół podstawowych i średnich w Suwałkach z badaniami w innych miastach województwa podlaskiego.

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach za 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach za 2021 r.