Akty prawne

 • Uchwała Nr XIV/197/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2020 r.
  Program_na_2020r.pdf
 • Uchwała Nr 3/2019 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie: powołania podzespołów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.
  T – Uchwała Nr 3 2019 w sprawie powołanie pozdespołów MKRPA.docx
 • Uchwała Nr 2/2019 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania podzespołów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
  Uchwała Nr 2 2019 w sprawie powołanie pozdespołów MKRPA.docx
 • Uchwała Nr 1/2019 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania podzespołów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
  Uchwała Nr 1 2019 w sprawie powołania podzespołów MKRPA.pdf
 • Uchwała Nr LIII/641/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2019 r.
  Program MKRPA na 2019 r.pdf
 • Uchwała Nr 1/2020 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania podzespołów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach