Aktualności

Informacja w sprawie limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2020-06-08

Według stanu na dzień 05.06.2020 r. z ustalonych – uchwałą Nr XLVII/585/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 29 czerwca 2018 r., poz. 2931) –  maksymalnych liczb zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów […]

czytaj więcej »

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2020-05-13

Na podstawie rozdziału II regulaminu pkt 8 i 10 oraz rozdziału III pkt 1 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam w dniu 20 maja 2020 r. (środa) na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość lub korespondencyjnie, w […]

czytaj więcej »

Informacja w sprawie limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2020-05-04

Według stanu na dzień 04.05.2020 r. z ustalonych – uchwałą Nr XLVII/585/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 29 czerwca 2018 r., poz. 2931) –  maksymalnych liczb zezwoleń na sprzedaż poszczególnych […]

czytaj więcej »

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2020-04-30

Na podstawie rozdziału II regulaminu pkt. 8 i 10 oraz rozdziału III pkt. 1 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszamna posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość w dniu 04 maja 2020 r. (poniedziałek). Tematem posiedzenia będzie: Projekt […]

czytaj więcej »

Informacja w sprawie limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2020-04-20

Według stanu na dzień 20.04.2020 r. z ustalonych – uchwałą Nr XLVII/585/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 czerwca 2018 r.  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 29 czerwca 2018 r., poz. 2931) –  maksymalnych liczb zezwoleń na sprzedaż poszczególnych […]

czytaj więcej »