SPOT INFORMACYJNO – EDUKACYJNY PT. „DOPALACZE GASZĄ ŚWIATŁO”
Kontakt i pomoc
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
Suwałki, ul. Noniewicza 71A, pok. 117 
87 563-56-01
Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych
Suwałki, ul. Sportowa 24  
87 563-00-83

Dział Pomocy Kryzysowej w Suwałkach
Suwałki, ul. Filipowska 20B
87 565-28-91
Telefon Zaufania dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii i uwikłanym w przemoc w rodzinie
800-137-200

Aktualności

Informacja w sprawie limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2021-03-18

Według stanu na dzień 17.03.2021 r. z ustalonych – uchwałą Nr XLVII/585/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 29 czerwca 2018 r., poz. 2931) –  maksymalnych liczb zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów […]

czytaj więcej »

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

2021-03-09

Na podstawie rozdziału II regulaminu pkt. 8 i 10 oraz rozdziału III pkt. 1 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszamna posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość w dniu 16 marca 2021 r. (wtorek). Tematem posiedzenia będzie: Zaopiniowanie […]

czytaj więcej »

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

2021-02-03

Na podstawie rozdziału II regulaminu pkt. 8 i 10 oraz rozdziału III pkt. 1 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość w dniu 18 lutego 2021 r. (czwartek). Tematem posiedzenia będzie: […]

czytaj więcej »

Informacja w sprawie limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2021-01-25

            Według stanu na dzień 21.01.2021 r. z ustalonych uchwałą Nr XLVII/585/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 29 czerwca 2018 r., poz. 2931) –  maksymalnych liczb zezwoleń na sprzedaż poszczególnych […]

czytaj więcej »

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

2021-01-05

Na podstawie rozdziału II regulaminu pkt. 8 i 10 oraz rozdziału III pkt. 1 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość w dniu 20 stycznia 2021 r. (środa). Tematem posiedzenia będzie: […]

czytaj więcej »