Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

2022-01-27

            Na podstawie rozdziału II pkt. 8 i 10 oraz rozdziału III pkt.1 regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszamna posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość  w dniu 27 stycznia 2022 r. (czwartek).

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na lata 2022-2024.
  2. Zaopiniowanie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
  3. Sprawy różne.
Aktualności » Wstecz