Aktualności

Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie

2022-02-09

INFORMATOR

 Zgodnie z działaniem 3.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie na rok 2022 niniejszy informator zawiera wykaz instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują wszelkie działania adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie.                       

Lp. Wykaz instytucji/ organizacji  Nazwa zadania  
1.   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach Dział Pomocy Kryzysowej 16-400 Suwałki, ul. Filipowska 20 B,  tel.87/5652891, fax 87/5628970     Program korekcyjno-edukacyjny                           dla sprawców przemocy w rodzinie        pn. „Bądź silny bez przemocy” Program psychologiczno – terapeutyczny dla sprawców przemocy w rodzinie   Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: prawne, socjalne i psychologiczne


2.   Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 58,  tel. 87/ 5663937                                    Prowadzenie zajęć korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (wyłącznie na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach)  3. Fundacja „Ego” 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 91 lokal 12 i 13, tel. 535 032 190   Indywidualna terapia psychologiczno – terapeutyczna dla sprawców przemocy w rodzinie.  
Aktualności » Wstecz