Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

2022-05-04

Na podstawie rozdziału II pkt. 8 i 10 oraz rozdziału III pkt. 1 regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość w dniu 18 maja 2022 r. (środa).

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
  2. Wniosek Radia 5 Bajer Spółka Jawna w Suwałkach o dofinansowanie produkcji i emisji radiowej o charakterze informacyjno-publicystycznym oraz edukacyjno-poradniczym
    z zakresu profilaktyki uzależnień.
  3. Sprawy różne.
Aktualności » Wstecz