Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie plenarne członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

2022-09-05

Na podstawie rozdziału II pkt. 8 i 10 oraz rozdziału III pkt. 1 regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość w dniu 22 września 2022 r. (czwartek).

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
  2. Wniosek Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach o zwiększenie planu wydatków na realizację zadań z zakresu uzależnień behawioralnych.
  3. Wniosek Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego ZOZ w Suwałkach o zakupu testów diagnostycznych moczowych do wykrywania narkotyków.
  4. Wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach o zarezerwowanie na 2023 r. środków finansowych na funkcjonowanie Działu Pomocy Kryzysowej w Suwałkach.
  5. Wniosek Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach o zarezerwowanie na 2023 r. środków finansowych na pozalekcyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, sportowo-rekreacyjne, na wakacyjne zajęcia i turnieje piłkarskie oraz zakup niezbędnego sprzętu do realizacji przedmiotowych zajęć.
  6. Wniosek Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach o wyrażenie zgody na przesunięcie środków finansowych w 2022 r.
  7. Informacja o zarezerwowaniu na 2022 r. środków finansowych z tytułu zaopatrzenia przedsiębiorców w napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. podatek od małpek) na funkcjonowanie Ogrzewalni dla osób bezdomnych i nietrzeźwych będącej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Sprawy różne.

Aktualności » Wstecz