Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

2022-10-03

Na podstawie rozdziału II pkt. 8 i 10 oraz rozdziału III pkt. 1 regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość w dniu 19 października 2022 r. (środa).

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
  2. Informacja o zarezerwowaniu na 2023 r. środków finansowych z tytułu zaopatrzenia przedsiębiorców w napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. podatek od małpek) na funkcjonowanie Ogrzewalni dla osób bezdomnych i nietrzeźwych będącej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
  3. Sprawy różne.
Aktualności » Wstecz