Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

2024-04-24

Na podstawie rozdziału II regulaminu pkt. 8 i 10  Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 15.30 w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Noniewicza 71A.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Wniosek Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Suwałkach o zwiększenie planu wydatków na zakup i udostępnienie literatury z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
  2. Wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach o zwiększenie planu wydatków na realizację projektu profilaktycznego pn. „Suwałki Street Festiwal – ulica wolna od nałogów” – festiwal aktywności młodzieży w Suwałkach.
  3. Sprawy różne.
Aktualności » Wstecz