Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2020-04-30

Na podstawie rozdziału II regulaminu pkt. 8 i 10 oraz rozdziału III pkt. 1 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszamna posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość w dniu 04 maja 2020 r. (poniedziałek).

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Projekt uchwały Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2020 r.
  2. Wniosek o dofinansowanie społecznej kampanii edukacyjno – profilaktycznej z zakresu problematyki alkoholowej.  
Aktualności » Wstecz