Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2020-05-13

Na podstawie rozdziału II regulaminu pkt 8 i 10 oraz rozdziału III pkt 1 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam w dniu 20 maja 2020 r. (środa) na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość lub korespondencyjnie,
w sposób opisany w pkt 4 regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Sprawy różne.

Aktualności » Wstecz