Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

2020-06-08

Na podstawie rozdziału II regulaminu pkt. 8 i 10 oraz rozdziału III pkt. 1 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość w dniu 16 czerwca 2020 r. (wtorek).

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
  2. Sprawy różne.
Aktualności » Wstecz