Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

2022-03-07

Na podstawie rozdziału II pkt. 8 i 10 oraz rozdziału III pkt. 1 regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość w dniu 16 marca 2022 r. (środa).

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
  2. Wniosek Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach o zwiększenie planu wydatków na realizację projektu profilaktycznego pn. „POGODNY ŚWIAT TWORZENIA” – zajęcia z arteterapii jako wspomaganie rozwoju terapią przez rysunek i stymulację sensoryczną.  
  3. Oferta Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki na opracowanie diagnozy w zakresie lokalnych problemów społecznych wśród uczniów suwalskich szkół. 
  4. Wniosek Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach o zwiększenie planu wydatków na realizację szkoleń i rekomendowanych programów profilaktycznych.
  5. Wniosek Przedszkola nr 7 w Suwałkach o zwiększenie planu wydatków na realizację projektu profilaktycznego pn. „Przedszkole bez nałogów, część III”.
  6. Wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach o zabezpieczenie dodatkowej kwoty środków finansowych na 2022 r. na funkcjonowanie Działu Pomocy Kryzysowej (w załączeniu tabela porównawcza realizacji działań DPK w latach 2020-2021). 

Sprawy różne.

Aktualności » Wstecz