Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

2022-04-01

Na podstawie rozdziału II pkt. 8 i 10 oraz rozdziału III pkt. 1 regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość w dniu 13 kwietnia 2022 r. (środa).

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
  2. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach za 2021 rok.
  3. Wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach o zwiększenie planu wydatków na realizację projektu profilaktycznego pn. „Spotkajmy się na Bulwarach” – Realizacja działań profilaktycznych i animacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Suwałk.
  4. Sprawy różne.
Aktualności » Wstecz