Aktualności

Informacja w sprawie limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2022-05-20

Według stanu na dzień 19.05.2022 r. z ustalonych – uchwałą Nr XLVII/585/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 czerwca 2018 r.  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 29 czerwca 2018 r., poz. 2931) –  maksymalnych liczb zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych wydano następującą liczbę zezwoleń:

z liczby 195 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz na piwo wydano 177,

z liczby 145 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) wydano 142,

z liczby 145 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu  wydano 140.

Z ustalonej maksymalnej liczby 145 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydano 119.

Z ustalonej maksymalnej liczby 340 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydano 340.

Aktualności » Wstecz