Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

2022-06-02

            Na podstawie rozdziału II pkt. 8 i 10 oraz rozdziału III pkt. 1 regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszamna posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość w dniu 15 czerwca 2022 r. (środa).

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
  2. Wniosek Studio INTRO TVS&BTM Prod. TV o dofinansowanie kampanii edukacyjnej pt. „Dla czego”.
  3. WNIOSEK „JANZA” FIRMA PIEKARNICZO-CUKIERNICZA JAN ZAWORSKI  o podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Suwałk.  
  4. Oferta Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki na przeprowadzenia szkolenia dla sprzedawców z audytem Tajemniczego klienta w punktach.
  5. Sprawy różne.
Aktualności » Wstecz