Aktualności

LIST intencyjny do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

2022-06-29

          

       

List

List do właścicieli sklepów, pubów i kawiarni oraz sprzedawców w punktach sprzedaży napojów alkoholowych

Szanowni Państwo !

            Podobnie jak w ubiegłych latach chcę zwrócić Państwa uwagę na problem spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież, który narasta szczególnie podczas wakacji. W swojej codziennej pracy spotykają Państwo wielu młodych ludzi, którzy chcieli by kupić napoje alkoholowe
w Waszym sklepie, kawiarni lub pubie.

Zwracam się do Państwa z prośbą o niesprzedawanie osobom nieletnim piwa, wina, wódki ani żadnych innych napojów alkoholowych.

            Alkohol jest jednym z zagrożeń dotykającym młodych ludzi. Często tworzy poważne problemy i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu niebezpiecznych sytuacji takich jak: wypadki drogowe, utonięcia, konflikty z prawem, zwiększenie prawdopodobieństwa, że młody człowiek stanie się ofiarą lub sprawcą przestępstwa.

Nie ma przyzwolenia dla picia alkoholu przez dzieci i młodzież!

Wystarczy przestrzegać prawa! Polskie prawo zabrania sprzedaży alkoholu nieletnim.

            Pragnę Państwu przypomnieć, że zgodnie z ustawą o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem. Sądy karne orzekające w takich sprawach mogą nie tylko ukarać wysoką grzywną, ale także orzec przepadek napojów alkoholowych, chociaż nie były własnością sprawcy. Sąd może również jako dodatkową karę – orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów  alkoholowych. Sprzedając jedną butelkę piwa nieletniej dziewczynie lub chłopcu naprawdę można wiele stracić

Wiemy, że wśród Państwa jest wiele uczciwych sprzedawców, którzy oprócz roli handlowca stawiają się w roli obywatela i zwracają uwagę komu sprzedają alkohol. Chcemy aby każdy z Państwa miał świadomość, że sprzedaż alkoholu nieletnim to nie tylko przestępstwo,
ale także wielka szkoda wyrządzona młodemu człowiekowi, jego rodzicom i najbliższym. 

Apeluję: wspólnie zadbajmy o wakacje bez alkoholu dla najmłodszych.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

Marek Lech Zborowski-Weychman

Aktualności » Wstecz