Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

2022-06-27

Na podstawie rozdziału II pkt. 8 i 10 oraz rozdziału III pkt. 1 regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość w dniu 19 lipca 2022 r. (wtorek).

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

2. Sprawy różne.

Aktualności » Wstecz