Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

2024-03-20

Na podstawie rozdziału II regulaminu pkt. 8 i 10  Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się w dniu 25 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Noniewicza 71A.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
  2. Wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach o zwiększenie planu wydatków na realizację projektu profilaktycznego pn. „Wychodzenie z cienia” – Realizacja zajęć psycho-edukacyjno-rozwojowych dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDA/DDD).
  3. Wniosek Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach o zwiększenie planu wydatków na realizację szkoleń z rekomendowanych programów profilaktycznych.
  4. Wniosek Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach o zwiększenie planu wydatków na realizację szkolenia z rekomendowanego programu profilaktycznego pn. „Projekt Lustro”. 
  5. Prośba Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach o sfinansowanie szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
  6. Sprawy różne.
Aktualności » Wstecz