Aktualności

Informacja w sprawie limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2024-04-03

Według stanu na dzień 28.03.2024 r. z ustalonych – uchwałą Nr LII/680/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 4 stycznia 2023 r., poz. 46) –  maksymalnych liczb zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych wydano następującą liczbę zezwoleń:

z liczby 185 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz na piwo wydano 168, pozostaje 17 wolnych zezwoleń.

z liczby 153 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) wydano 143, pozostaje 10 wolnych zezwoleń.

z liczby 147 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu  wydano 140, pozostaje 7 wolnych zezwoleń.

Z ustalonej maksymalnej liczby 130 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydano 107 pozostają 23 wolne zezwolenia.

Z ustalonej maksymalnej liczby 355 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydano 344, pozostaje 11 wolnych zezwoleń.

Aktualności » Wstecz