Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

Na podstawie pkt. 8 i 10 rozdziału II regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach
przy ul. Mickiewicza 1.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
2. Informacja o zwiększeniu planu wydatków dla Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach na spektakl profilaktyczny "KLAMRA" w wykonaniu Teatru Zwierciadło z Łodzi.
3. Sprawy różne.« POWRÓT