Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

Na podstawie pkt. 8 i 10 rozdziału II regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Suwałkach, które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 15.30 w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71A (II piętro sala konferencyjna).

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
2. Wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach im. ks. Kazimierza Hamerszmita
w Suwałkach o dofinansowanie Międzyszkolnego Konkursu pn. "ZE ZDROWIEM NA TY".
3. Wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach o zwiększenie planu wydatków na program profilaktyczny pn. "Archipelag skarbów".
4. Sprawy różne.« POWRÓT