Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

Na podstawie rozdziału II regulaminu pkt. 8 i 10 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. (czwartek) o godz. 15.00 w Parku Naukowo-Technologicznym Polska Wschód w Suwałkach przy ul. Innowacyjnej 1.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
2. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychi Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2020 r.
3. Sprawy różne.« POWRÓT