Posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowcyh w Suwałkach

Na podstawie pkt. 7 rozdziału II regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Suwałkach, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2013 r. (wtorek) o godz. 14.45 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach ul. Kościuszki 71 (parter).

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Wniosek Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach o zwiększenie planu wydatków na program profilaktyczny NOE dla gimnazjum klas pierwszych.
3. Informacja na temat aktywnej strony internetowej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.
4. Sprawy różne.« POWRÓT