AKTY PRAWNE

 • Uchwała Nr 1/2019 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania podzespołów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
  Uchwała Nr 1 2019 w sprawie powołania podzespołów MKRPA.doc
 • Uchwała Nr LIII/641/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2019 r.
  Program MKRPA na 2019 r..pdf
 • Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie: powołania członka Komisji do pełnienia obowiązków przewodniczącego Komisji i jego zastępcy, podczas ich nieobecności
  Uchwała Nr 1 2018 w sprawie powołania członka MKRPA podczas nieobecności.doc.docx
 • Uchwała NR XXXVIII/486/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2018 r.
  XXXVIII 486 2017 Program MKRPA na 2018 r..pdf
 • Uchwała NR XXV/309/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2017 r.
  Program MKRPA na 2017 r. .pdf