AKTY PRAWNE

 • Uchwała NR XXXVIII/486/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2018 r.
  XXXVIII 486 2017 Program MKRPA na 2018 r..pdf
 • Uchwała NR XXV/309/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2017 r.
  Program MKRPA na 2017 r. .pdf
 • UCHWAŁA NR XIII/148/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2016 rok.
  Program MKRPA 2016.doc
 • Zarządzenie Nr 270/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.
  Zarządzenie o powołaniu członków MKRPA - lipiec 2015 r..docx
 • Uchwała Nr 2/2015 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie: powołania członka Komisji do pełnienia obowiązków przewodniczącego Komisji, podczas jego nieobecności
  Uchwała Nr 2 2015 w sprawie powołania członka MKRPA podczas nieobecności.doc