Aktualności

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

2014-11-14
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) z dnia 14.11.2014 r.
czytaj więcej » o "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" #84

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.

2014-11-12
Na podstawie pkt. 7 rozdziału II regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
czytaj więcej » o "Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach." #83

Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego pn.: Zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Biuro Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach.

2014-11-05
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych: www.um.suwalki.pl, www.mkrp.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego: Zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Biuro Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach zgłoszona przez Stowarzyszenie Dla Rozwoju w Suwałkach, ul. Korczaka 4/39, 16-400 Suwałki.
czytaj więcej » o "Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego pn.: Zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Biuro Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach." #81

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

2014-10-10
Na podstawie pkt. 7 rozdziału II regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
czytaj więcej » o "Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach" #80

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.

2014-09-09
Na podstawie pkt. 7 rozdziału II regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
czytaj więcej » o "Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach." #79