Aktualności

Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2014-12-24
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych: www.um.suwalki.pl, www.mkrp.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego: Zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zgłoszona przez Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Suwałkach, ul. Artyleryjska 7, 16-400 Suwałki.
czytaj więcej » o "Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym." #92

UWAGA - zmiana miejsca posiedzenia plenarnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Moiejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.

2014-12-10
Na podstawie pkt. 7 rozdziału II regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
czytaj więcej » o "Zaproszenie na posiedzenie plenarne Moiejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach." #89

Analiza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Miasta Suwałki.

Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych.

2014-12-04
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 r.
czytaj więcej » o "Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych." #87